Inscrieri

CALENDAR ÎNSCRIERI

PROGRAMUL DE LUCRU PRIVIND ÎNSCRIEREA PRESCOLARILOR PENTRU ANUL ȘCOLAR 2023-2024

INSCRIERILE SE VOR EFECTUA IN INCINTA SCOLII GIMNAZIALE NR.1 BRANESTI LA SECRETARIAT

 

Puteti consulta numarul de locuri disponibile (Click AICI)

 

ETAPA I : 15.06.2023 – 30.06.2023.

Incepand de luni 16.06.2023 programul va fi urmatorul:

Programul de înscrieri de luni până vineri, între orele 15.00 - 17.30 

- PRIN INTERMEDIUL MIJLOACELOR ELECTRONICE - la adresa de email: rita.gargarita@yahoo.com ;

- PROGRAMARE TELEFONICA - pentru parintii care nu ajung in intervalele orare mentionate mai sus la telefon: 0785.294.517;

 

ETAPA II : 03.07.2023 – 18.07.2023.

Programul de înscrieri de luni până vineri, între orele 11.00 - 13.00 

PRIN INTERMEDIUL MIJLOACELOR ELECTRONICE - la adresa de email: rita.gargarita@yahoo.com ;

PROGRAMARE TELEFONICA - pentru parintii care nu ajung in intervalele orare mentionate mai sus la telefon: 0785.294.517;

 

DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII COPIILOR LA GRADINITA PENTRU ANUL SCOLAR 2023-2024 :

1.  Depunerea cererii-tip de înscriere (poate fi descarcata AICI) însoțite de documente justificative.Cererea-tip de înscriere se poate transmite prin e-mail la adresa rita.gargarita@yahoo.com, prin poștă, cu confirmare de primire, la adresa Str. Slt. Petre Ionel 147A, Brănești – Ilfov, cod poștal 077030, sau se poate depune la sediul unității de învățământ, în perioada prevăzută de calendarul înscrierii copiilor la grădiniță.

    În situația transmiterii prin e-mail sau prin poștă, părintele va transmite grădiniței declarația-tip pe propria răspundere, cu privire la veridicitateinformațiilor completate în cerere

2. Copie de pe certificatul de naștere al copilului;

3. Copie de pe actele de identitate ale părinților/reprezentantului legal;

4. Adeverință de angajat pentru fiecare dintre părinți/reprezentanți legal sau adeverință privind perioada concediului de creștere și îngrijire copil, pentru tipul de program prelungit;

5. Alte documente doveditoare care fac obiectul criteriilor generale de înscriere;

6. La începutul anului școlar, se adaugă:

           a) Adeverință de la medicul de familie în care se menționează că respectivul copil este sănătos clinic; adeverința este necesară în prima zi de prezentare a copilului în grădiniță.

           b) Avizul epidemiologic/dovada de vaccinare, întocmit(ă) conform prevederilor elaborate de Ministerul Sănătății, cu privire la intrarea copilului în colectivitate, eliberat(ă) de medicul de familie al copilului cu maximum 5 zile înainte de a începe frecventarea unității.

7. Părintele/reprezentantul legal prezintă, în momentul completării cererii-tip de înscriere la grădiniță, actul de identitate propriu și certificatul de naștere al copilului, în original.;

8. Părinții divorțați depun la înscriere dovada modului în care se exercită autoritatea părintească și la care dintre ei a fost stabilită locuința minorului.

9. DECLARATIA PE PROPRIA RASPUNDERE (care poate fi descarcata de AICI);

 

Informatie preluata de pe website-ul Ministerului Educatiei si care poate fi consultata ( AICI )

REÎNSCRIERI ȘI ÎNSCRIERI LA GRĂDINIȚĂ PENTRU ANUL ȘCOLAR 2020 – 2021