Inscrieri

ORAR ÎNSCRIERI

ÎNSCRIERI PENTRU ANUL ȘCOLAR 2022-2023

 

Perioada de înscrieri: 30.05.2022 – 30.06.2022.

 

Programul de înscrieri de luni până vineri, între orele 8.00 - 16.00 prin:

- la sediul grădiniței - Str. Slt. Petre Ionel 147A Brănești - Ilfov;

- pe adresa de email: office@rita-gargarita.ro; rita.gargarita@yahoo.com ;

- telefonic la numărul de telefon: 0213504925; 0785294517;

- prin fax: 0213504925;

 

ACTE NECESARE PENTRU DOSARUL DE ÎNSCRIERE :

- FIȘĂ DE ÎNSCRIERE TIP (de la secretariat sau descarca AICI);

- CERTIFICATUL DE NAȘTERE AL COPILULUI (fotocopie);

- C.I. părinte/tutore/reprezentant legal (fotocopie);

- Hotărâri judecătorești (dacă este cazul);

- Declarația-acord de înscriere la unitatea solicitată (conform celor 3 opțiuni) semnată de ambii părinți/tutori/reprezentanți legali (în situația în care părinții sunt divorțați și ambii își exercită autoritatea părintească, dar din orice motiv, unul dintre părinți nu își exprimă voința privind înscrierea copilului la unitatea de învățământ respectivă, această decizie se ia de către părintele cu care copilul locuiește, cu excepția situației în care acest lucru contravine interesului superior al copilului). Descarca AICI exemplar Model;

- Fișa medicală, completată potrivit reglementărilor în vigoare, eliberată de medicul de familie (se poate depune și la momentul începerii anului școlar);

- Adeverințe cu veniturile părinților sau alte acte doveditoare ale venitului familial (pentru grădinițele cu program prelungit);

- Avizul IȘJ Ilfov pentru copiii care nu vor fi înscriși la clasa pregătitoare în anul școlar 2022-2023, din motive medicale (conform Ordinului Ministerului Sănătății nr. 430/2004 pentru aprobarea Baremului medical cu afecțiunile care pot constitui cauze de amânare a începerii școlarizării la vârsta de 6 ani);

- Documentele care dovedesc îndeplinirea criteriilor de departajare generale ale celor trei unități de învățământ pentru care au optat. Criteriile generale de departajare sunt următoarele:
● existența unui document care dovedește că un copil este orfan de ambii părinți (situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți);
● existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
● existența unui frate/a unei surori înmatriculat/e în unitatea de învățământ respectivă;
● existența unui document medical eliberat de medicul specialist/certificat de orientare școlară și profesională/certificat de încadrare în grad de handicap a copilului.

 

            Dosarele de înscriere se vor depune în cadrul unității din Str. Slt. Petre Ionel, nr.147A

   Pentru eventuale nelămuriri sunați la numărul de telefon: 0213501331, 0785294517

REÎNSCRIERI ȘI ÎNSCRIERI LA GRĂDINIȚĂ PENTRU ANUL ȘCOLAR 2020 – 2021